Information For Authors

สนใจส่งวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเกี่ยวกับวารสารหน้านโยบายส่วนวารสาร, เช่นเดียวกับแนวทางการเขียนผู้เขียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่งหรือถ้าลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการห้าขั้นตอน