Sanskrit and Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Honor Prof. Dr. Chamlong Sarapatnuk

Abstract


ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาตระกูลอินเดีย – ยุโรป (Indo-European) เป็นภาษาที่มีบทบาทสาคัญในชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดและวัฒนธรรมของอินเดียและของชาติที่รับวัฒนธรรมจากอินเดีย ด้วยว่าภาษานี้ถูกใช้เขียนบอกเรื่องราวต่าง ๆ อันนาไปปรับใช้กับชีวิตและความคิดได้เป็นอย่างดี เป็นภาษาที่ใช้พูดสนทนากันในกลุ่มชนผู้รู้ผู้คงแก่เรียน ทั้งยังเป็นสื่อกลางของการแต่งวรรณกรรมดั้งเดิมและเป็นหนึ่งในสิบสี่ภาษาสาคัญที่ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดีย
ภาษาสันสกฤตไม่มีอักษรอันเป็นของตนเองหากแต่ใช้อักษรของทุกชาติที่ใช้กับเสียงของภาษานี้ได้ ในอดีตอันยาวนานอักษรที่ใช้กับภาษาสันสกฤตนั้นคืออักษรพรหมมี (Brahmi) ในปัจจุบัน ใช้อักษรเทวนาครีอักษรโรมัน และอักษรของชาติที่ศึกษาภาษาสันสกฤตก็มี อย่างเช่นประเทศไทยใช้อักษรไทย เป็นต้น


Keywords


ภาษาสันสกฤต, มหาจุฬา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.