พระพุทธศาสนาทุนอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศไทย

Suvanntha leam

Abstract


หนังสือเรื่อง “พระพุทธศาสนาทุนอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศไทย” หนังสือเล่มนี้เขียนเรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ พิมพ์ที่บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประวัติผู้เขียนหนังสือ สำเร็จการศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล), ปริญญาทางมนุษย-พันธุศาสตร์ (Human Genetics) มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Buddhapanya Sri Thawarawadee Buddhist College,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
51 M.2, Raikhing, Samphran, Nakhon Pathom, 73210, Thailand
http://www.jmbr.mcu.ac.th
journalbudpan@gmail.com

P-ISSN : 2465-5503
E-ISSN : 2630-0524