๔๗ เรื่องต้องรู้ก่อนไปหาหมอ อย่าให้หมอฆ่าคุณ

Supatharn Sudachan, Suchaya Sirithanyaporn

Abstract


๔๗ เรื่องต้องรู้ก่อนไปหมอ อย่าให้หมอฆ่าคุณ เล่มนี้ เป็นงานเขียน โดยหมอ นายแพทย์คนโด
มะโกะโตะ ผู้บุกเบิกการรักษามะเร็งเต้านมโดยไม่ตัดทิ้ง เป็นแพทย์ประจ􀄞ำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ และชุติมน ยงมานิตชัย แปล


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th