ศรี-ลักษมี เทวีคู่บัลลังก์กษัตริย์กัมพุช


Abstract


บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเชื่อในเรื่องพระศรี-พระลักษมี โดยใช้กลุ่มข้อมูลในจารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งเป็นจารึกที่บันทึกประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ.1487-1511) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า กวีได้เปรียบเทียบกษัตริย์กัมพูชาสมัยโบราณเป็นเทพที่อวตารลงมายังโลกมนุษย์เพื่อเป็นกษัตริย์ปกครองประชาราษฎร์ปราบทุกข์เข็ญ และการที่จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นจะต้องมีพระศรี-พระลักษมีที่รุ่งเรืองส่องสว่างอยู่กับพระองค์ตลอดเวลา ตราบใดที่พระศรี-พระลักษมียังคงรุ่งเรืองมั่นคงอยู่ ตราบนั้นพระเดชของกษัตริย์ก็จะมีความยิ่งใหญ่เกรียงไกร เพราะพระศรี-พระลักษมีนอกจากเป็นเทวีแห่งความมั่นคง, อุดมสมบูรณ์และโชคลาภแล้ว ยังเป็นผู้เกื้อกูลให้กษัตริย์ได้รับชัยชนะในการรบทัพจับศึกตลอดเวลาอีกด้วย

Śri-Lakmī: The Goddess Queen of Kambuj King’s Throne

This academic article aims at study of belief in Goddess Lakṣmī by examining collected data the East-Mebon inscription which had recorded situations during the reign of Rājendravarman II (944-968 A.D.). It signifies that the poet praised the King of ancient Cambodia kingdom as a reincarnation of God descending to the world to be the King who has right to rule as well as protect his own people. To be the great king, he must be accompanied by Śri Lakṣmī who maintains the light and radiant for him all time. His mighty would stay strong and spread to all directions as long as his Śri Lakṣmī stays prosperously because Śri Lakṣmī will bless him for all victory in battle with enemies forever besides providing wealth, abundance and good luck.Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


108/5 Moo 2, Homkret Sub-district, Samphran district, Nakhonpathom province 73110

E-mail: thanee.suw@mcu.ac.th

ISSN: 2539-5777