ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการทำประกันชีวิต กรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉล ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ LEGAL PROBLEMS IN THE PROTECTION OF PEOPLE WHO HAVE BEEN AFFECTED BY LIFE INSURANCE IN THE CASE OF FRAUD IN ACCORDANCE W

Praewnapa Kongthip

Abstract


Problems with crime in the economic system Considered to cause a lot of damage in the national economy And one of the problems affecting people That is the problem of fraud insurance In the case of fraudulent agents, insurance premiums from the public Without giving the insurance premium to the insurance company so that it is not protected as needed or from the agent fraud problem Including insurance companies Which often uses recalcitrant trickery to refuse to take care and pay compensation to insurers, as well as if the insured creates false evidence In order to claim benefits under the policy and in the case of bribing agents Or a representative calling for a bribe In order to create false evidence to claim compensation, it may affect the efficiency of governance in the modern insurance system and may cause consumers to be exploited. The researcher therefore saw the problem. Therefore studying to improve the life insurance law By offering guidelines Add new criminal offense provisions In regard to fraud insurance In order to revise such laws Providing more effective protection for the insured

Keywords


Public protection, Life insurance, Fraud

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.