ปัญหาการยึด อายัดและการขายทอดตลาดตามคำสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ PROBLEMS OF SEIZURE, SEIZURE AND AUCTION OF ADMINISTRATIVE ORDERS UNDER THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT BE 1996

Pattana Reonchaidee

Abstract


Administrative Procedure Law Is a law that sets general rules in the performance of government officials Especially the administrative order In order for the administrative staff to use as the main official Which is the protection of the rights of people According to the principles of public law which confiscate, seize and sell the property from administrative orders According to the said law, there is a problem when there is no specific law in such cases. In addition, the said Act does not specifically define the process. But to use the Civil Procedure Code to enforce compliance, causing problems in practice The researcher then analyzed the legal problems and proposed guidelines and solutions to the law in order to create measures to prevent administrative officials from using arbitrary powers that would result in administrative orders affecting people's rights.


Keywords


Auction, Administrative orders, Government officials

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.