Information For Readers

เราขอแนะนำให้ผู้อ่านลงชื่อสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่วารสารนี้ ใช้ ลิงก์ ลงทะเบียนที่ด้านบนของโฮมเพจสำหรับวารสาร การลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับวารสารฉบับใหม่แต่ละฉบับ รายการนี้ยังอนุญาตให้วารสารเรียกร้องการสนับสนุนหรือจำนวนผู้อ่านในระดับหนึ่ง ดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของวารสารซึ่งรับประกันว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น