Information For Readers

เราขอแนะนำให้ผู้อ่านลงชื่อสมัครใช้บริการแจ้งประกาศเผยแพร่สำหรับสมุดรายวันนี้ ใช้ลิงค์Registerที่ด้านบนของหน้าแรกสำหรับสมุดรายวัน การลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับแต่ละฉบับใหม่ของวารสาร รายการนี้ยังช่วยให้วารสารสามารถอ้างสิทธิ์ในระดับหนึ่งหรือผู้อ่าน ดูคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวของสมุดบันทึกซึ่งรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของตนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น