อนัตตตาในพุทธปรัชญาตามทัศนะของจอร์จ กริมม์

วัชระ งามจิตรเจริญ

Abstract


จอร์จ กริมม์ เห็นว่า คำสอนเรื่องอนัตตตาไม่ได้ปฏิเสธความมีอยู่จริงของอัตตา โดยอ้างเหตุผลว่า ความจริงเรื่องอัตตาเป็นความจริงที่ชัดเจนในตัวเอง เป็นความจริงที่ต้องมีก่อนสำหรับการรับรู้หรือการมีสัญชาน และขันธ์  5 ไม่ใช่อัตตา อัตตาเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ขันธ์ 5 พุทธพจน์ที่ปฏิเสธอัตตาก็ปฏิเสธแค่ว่า ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งอื่นที่เป็นอัตตา อัตตาไม่ใช่ขันธ์ 5 ไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจ  อย่างไรก็ตาม  ทัศนะของกริมม์มีความผิดพลาดในเชิงตรรกะโดยเฉพาะการสรุปไม่ตรงประเด็นหรือการสรุปเกินข้ออ้าง คือตีความเกินเนื้อหาของพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกที่นำมาอ้าง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


108/5 Moo 2, Homkret Sub-district, Samphran district, Nakhonpathom province 73110

E-mail: thanee.suw@mcu.ac.th

ISSN: 2539-5777