การวิเคราะห์มนุษย์กับการปกครองในวรรณกรรมพระพุทธศาสนายุคล้านนา

มานพ นักการเรียน

Abstract


พระนางจามเทวีถือว่าเป็นตัวแบบของแนวคิด “ธรรมราชินี” ได้ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมและได้สั่งสอนข้าราชการและราษฎรทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเช่นกัน โดยมีฤาษีวาสุเทพที่เคยบวชเรียนในพระพุทธศาสนามาก่อนแล้วในฐานะเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้สร้างเมือง และเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการแสดงถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีเหนือกว่าชาวลัวะ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองแถบเชิงดอยสุเทพ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


108/5 Moo 2, Homkret Sub-district, Samphran district, Nakhonpathom province 73110

E-mail: thanee.suw@mcu.ac.th

ISSN: 2539-5777